top of page

Visietekst

Kinderen zijn de fundamenten van de toekomst van onze maatschappij. Een gezonde kindontwikkeling zorgt voor een gezond fundament.

Essentieel voor deze gezonde ontwikkeling is een goede werking van het centrale zenuwstelsel. Volop inzetten op de basis van de ontwikkelingspiramide (zie illustratie) geeft zichtbare resultaten op het vlak van: optimale aandacht en concentratie, goede taalvaardigheid, vlotte schrijfmotoriek, prikkel- en emotieregulatie, voldoende sociale vaardigheden, goed ontwikkelde executieve functies en zorgt voor een gezonde dosis zelfvertrouwen.

Vroege detectie van eventuele ontwikkelingsproblemen gebeurt meestal wel, maar gespecialiseerde betaalbare hulp is vaak onvindbaar. Als er al een passend traject bestaat dan botsen ouders op de onlogische en complexe regelgeving wat betreft aanvraag en terugbetaling van revalidatie en op de befaamde wachtlijsten. Het nijpend tekort aan gespecialiseerde centra zorgt voor ellenlange wachtlijsten. Voor heel jonge kinderen is een wachttijd van meerdere jaren soms een schrijnende realiteit. Dit gebrek aan passende en gemakkelijk toegankelijke hulp heeft verregaande gevolgen voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Als we bij een vroege detectie ook vroeg in de kindontwikkeling kunnen ingrijpen hoeven we geen situaties om te keren, maar kunnen we het van de eerste keer goed doen.
In de realiteit lopen we helaas vaak achter de feiten aan, en moeten we situaties die al langere tijd scheeflopen terug rechtzetten, moeten we veel grotere problemen oplossen, fout ontwikkelde patronen terug veranderen.

Omdat er momenteel nog veel te weinig toegankelijke, gespecialiseerde hulp bestaat, wordt er ook niet altijd snel genoeg aan de alarmbel getrokken. Ouders krijgen nog steeds te vaak te horen dat hun kind ‘er nog wel zal uitgroeien’, en zo gaat er kostbare tijd verloren.
Vzw Ontwikkeling Centraal biedt een multidisciplinair traject aan dat snel en efficiënt is, alsook betaalbaar, kortdurend (3-6 maanden) en intensief.

Bij een vermoeden van een ontwikkelingsprobleem kan er naar ons centrum worden doorverwezen voor preventie, detectie en interventie, door huisartsen, kinderartsen, thuisbegeleiders, kinderverzorgsters, medewerkers van Kind en Gezin of CLB, kortom, iedereen die met kinderen werkt.

Onze visie is onder andere ontstaan door de vele jaren ervaring in het multidisciplinair centrum Kinderen Centraal en wordt onderbouwd door steeds meer wetenschappelijk onderzoek. Ook in de media krijgt het belang van de eerste levensjaren en de vroege kindontwikkeling eindelijk meer aandacht.

Onze ervaring leert ons ook dat vroege interventies preventief werken. De effecten van interventies op heel jonge leeftijd voorkomen namelijk op latere leeftijd veel problemen op vlak van de algemene ontwikkeling maar ook op vlak van angst, depressie, isolatie, enz. Verder blijkt dat deze kinderen op latere leeftijd een grotere participatie aan de maatschappij laten zien en vaker een volwaardig productief lid van de maatschappij zijn.

Om de vroege kindontwikkeling optimaal te stimuleren is niet alleen een vroege start van de interventies essentieel, maar ook de combinatie van bepaalde interventies. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de impact op de ontwikkeling veel sterker is bij een gecombineerd, multidisciplinair, traject. Om die reden werken wij altijd simultaan op verschillende sporen met een combinatie van ergotherapie, logopedie, kinesitherapie, osteopathie, psychologische begeleiding, enz.

Een kind ontwikkelt voornamelijk in relatie met zijn ouder of verzorger. Als er sprake is van een (vermoeden van) ontwikkelingsprobleem dan staat deze relatie onder druk. Het zorgen voor een kind met ontwikkelingsproblemen is niet gewoon een beetje zwaarder, het is héél veel zwaarder. Daarom is ook een ouder-ondersteuningsprogramma een essentieel onderdeel van ons traject. Wij bieden ouders de training volgens het model van ‘The Circle of Security’ aan. We ondersteunen hen bij hun eerste stappen in het (nieuwe) ouderschap en versterken de ouder-kind relatie.

Op deze manier hebben de interventies van ons traject niet alleen een grote impact op het kind, maar ook op het netwerk rond het kind. We bieden ouders ook handvaten en concrete manieren aan om de ontwikkeling van hun kind gericht te stimuleren.

Al onze trajecten worden gesuperviseerd door Shahnaz Elmilou, bachelor ergotherapie en master cognitieve wetenschappen en dr. Peter Nordin, kinder- en jeugdpsychiater.

Om deze intensieve gecombineerde trajecten betaalbaar te maken voor ouders zoekt vzw Ontwikkeling Centraal partners voor de financiële ondersteuning onder de vorm van giften, sponsoring, subsidies en crowdfunding om de nodige optimale infrastructuur uit te bouwen en het (juiste) team verder samen te stellen. Katrien Vanbrabant en Anne Meyers zijn de stuwende krachten achter vzw Ontwikkeling Centraal.

bottom of page